Declarație Manager

Fabrica de Timbre

CNPR - FABRICA DE TIMBRE - DECLARAŢIA CONDUCERII PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ŞI MEDIULUI

În contextul actual, într-o economie care tinde spre globalizare totală și ţinând cont de integrarea României în structurile europene, punem un accent deosebit pe modul de satisfacere globală a cerinţelor şi aşteptărilor tuturor factorilor implicaţi într-un fel sau altul în ciclul de viaţă al produselor şi serviciilor realizate şi al relaţiilor interumane ce apar în cadrul colaborărilor. De asemenea, o atenţie deosebită acordăm modului de tratare a problemelor de calitate şi mediu, propunându-ne să nu poluăm şi să asigurăm un climat favorabil dezvoltării tuturor activităţilor.

Oferim un parteneriat activ clienţilor şi partenerilor noştri, având ca principale pietre de temelie experienţa, profesionalismul şi capacitatea de a transforma filozofia în acţiuni concrete.

„SATISFACEREA CLIENTULUI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI” nu este doar un slogan al FABRICII DE TIMBRE, este filozofia care stă la baza dezvoltarii produselor şi serviciilor oferite clienţilor şi partenerilor noştri, dar mai ales la baza formării echipelor care fac posibile performanţele înalte şi calitatea superioară a acestora.

Valorile noastre sunt concentrate în jurul oamenilor şi nevoilor lor:

 • performanţă
 • profesionalism
 • calitate
 • creativitate

Ca partener de încredere în procesul de dezvoltare al clienţilor şi partenerilor noştri, suntem orientaţi spre câştigarea unei poziţii de renumeprin performanţe de excepţie în realizarea lucrărilor tipografice și a serviciilor poștale tradiționale, de publicitate și marketing prin poștă, precum și în rezolvarea tuturor solicitărilor clienţilor.

Pentru demonstrarea preocupării permanente în domeniul protecţiei mediului, a capabilităţii şi competitivităţii în condiţii de rentabilitate economică am decis implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management integrat al calităţii şi mediului în conformitate cu referenţialele SR EN ISO 9001:2015, respectiv SR EN ISO 14001:2015.

Convins că sistemul de management integrat al calităţii şi mediului reprezintă o şansă reală de îmbunătăţire a proceselor organizaţiei noastre şi totodată garanţia succesului pe termen lung, managementul de vârf al Fabricii de Timbre se angajează astfel :

 • să creeze un mediu în care implicarea salariaţilor să fie deplină, astfel încât orientarea către client şi satisfacerea cerinţelor să devină preocuparea întregului personal;
 • să asigure toate resursele necesare pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii şi mediului şi pentru diminuarea impacturilor de mediu generate de activităţile noastre;
 • să contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivelor fundamentale în domeniul calităţii şi mediului;
 • să participe activ la creşterea nivelului de competenţă şi de conştientizare a personalului implicat în activităţile cu impact asupra mediului şi asupra calităţii produselor şi serviciilor furnizate;
 • să respecte în permanenţă cerinţele legale şi alte cerinţe de mediu aplicabile în cadrul organizaţiei în scopul prevenirii poluării, impunând respectarea acestor cerinţe de către întregul personal;
 • să se asigure că resursele naturale sunt gestionate într-un mod eficient;
 • să asigure un proces de comunicare transparentă cu toate părţile interesate.

Politica in domeniul calităţii şi mediului este actualizată şi adaptată periodic in funcţie de scopul, misiunea şi viziunea companiei, precum şi in funcţie de cerinţele clienţilor privind calitatea serviciilor. Prezenta declaraţie este afişată atât la punctele de acces, cât şi pe site-ul : www.fabricadetimbre.ro asigurând în acest fel accesul liber al publicului la informaţie.

Data: 02.03.2020

Director: Florin Gabriel BULUMAC